HOME - FŐOLDALRA LÉPÉS                                                                                                                              

                                              

               BEVEZETÉS

 

Mi az aura?

Az aura energiatér, amely minden dolgot körülvesz. Mivel az élő szervezetek atomjainak nagyobb a rezgése,  a fák,  növények, állatok és emberek energiatere könnyebben érzékelhető.  Az egészséges ember aurája tojásdad formát alkot és kb. 2,5 - 3m a kiterjedése.A gyógyítóknak, mestereknek ettől jóval nagyobb is lehet. 

 

Régen az emberek látták az  aurát, és néhány spirituálisan  fejlett embert  mint például Jézust és     Buddhát fénylő aranyszínű glóriával ábrázolták. Az aura színéből, méretéből és alakjából következtethetünk az ember általános állapotára. A stressz, az érzelmi feszültségek csökkentik az aura kiterjedését  és  fogékonyabbá tesznek  a betegségekre.  A színek és erősségük folyamatosan változhat,  attól függően,  hogy mi megy végbe az életünkben.

 

A természettel való érintkezés tisztítja és kiegyensúlyozza az aurát, de energiát sugároznak a külön féle kristályok, féldrágakövek, drágakövek is, amely rezgéseket az emberi szervezet könnyedén átveheti, hasznosíthatja.

Nemcsak a természet, a kövek, hanem az ember körül élő állatok aurája is jó hatással van ránk.

 

       

 
MI A CSAKRA?
 
A csakra szanszkrit eredetű szó, kereket jelent.
Auránk hét fő örvénylő  körből álló energiarendszerrel van  összefüggésben,  melyek  biztosítják szervezetünk energiaáramlását.  Csakráink a  gerincoszlop mentén, egymás fölött helyezkednek el, a szivárvány színeit követve. Különböző testtájakhoz és belső elválasztású  mirigyekhez kapcsolódnak, ezért harmonikus működésük hozzájárul, hogy egészséges és teljes életet élhessünk.

Aura és csakra         HOME - FŐOLDALRA LÉPÉS    

    

Több ezer éve érzékelnek szellemi beavatottak fényt, szint, emberek körül.  Különböző kultúrák másként nevezik ezt az energiamező jelenséget. Az indiai kultúrkör Pránának hívja, mint minden formán átáramló életenergiát. A kínaiak kétpólusú /yin-yang/ erőről a Csí-ről beszélnek. Keresztény hagyományban a szellemi lények körül fénymező, glória látható a különböző ábrázolásokban.

Már Kr.e. 5oo körül a pytagoreusok kezdték vizsgálni az embert körülvevő energiamezőt.

Azóta is napjainkig folynak laboratóriumi vizsgálatok az aura létezésének, eredményes bizonyítására. Matematikusok, orvosok a világ minden tájáról tettek megfigyeléseket az emberi energiamező viselkedésével kapcsolatban. A


                                                                                                                              HOME - FŐOLDALRA LÉPÉS    

 

 

 

 

 

 

 

Közzé tett tanulmányokból kitűnik, hogy az emberi testből sugárzás árad, aminek frekvenciahulláma van, mely frekvenciasávok a kék és violaszínnél lévő plusz sávokat leszámítva a szivárvány színeihez képest fordított sorrendben vannak.

Ezek a színfrekvenciák nem azonosak a fény vagy a festék frekvenciáival

  KÉK        250-275 Hz     plusz  1200 Hz
  ZÖLD           250-  475 Hz
  SÁRGA    480- 950 Hz
  NARANCS     950-1050 Hz
  VÖRÖS   1000-1200 Hz
  VIOLA    1000-2000 Hz    plusz 300-400 Hz
  FEHÉR     110-2000 Hz

 

Az aura a fizikai testet körülvevő és átható, fénylő test, mely jellegzetes sugárzást bocsát ki az értelmi, érzelmi és fizikai energiák kölcsönhatásaként. Minden atomi szerkezetű dolognak van saját energiatere. Az aura szervesen kapcsolódik az emberi testhez,  alapvető feladata, hogy védje a fizikai és az emberi asztráltestet, illetve energiatartalékként funkcionál, amelyet szükség esetén az ember felhasználhat.

Az emberi aura mérete, alakja, fénye, színharmóniája, épsége függ az ember lelki, érzelmi és fizikai állapotától.

Negatív energiák felhalmozódhatnak az aura egy-egy pontján. ezek a stresszes energiaállapotok idővel az alatta és környezetében  lévő testrész megbetegedéséhez vezethet.

A fizikai testet ért sérülések az aura első rétegében jelentős kárt tesznek, ezáltal megbillen az asztráltest egyensúlya. Súlyosabb esetben energiahiány, sokkállapot léphet fel, amely kihat a teljes testi lelki egyensúlyra.

Uralkodó érzelmeink energiáinak színe, sugárzása áthatja egész auránkat, árulkodik gondolatainkról, szokásainkról, személyiségünkről.

Az aura testi-lelki egészségünkkel és érzelmi világunkkal szoros kapcsolatban van. Formája többnyire tojásdad alakú. Átlagos kiterjedése 1,5 – 2 méter, de a gyógyítóknak, mestereknek ettől sokkal nagyobb is lehet.

 

Az aura kutatói,  megalkották az aura elméleti modelljét, melyek az aurát több rétegre osztják. Ezek az egymást követő rétegek úgy veszik körül egymást, hogy a következő réteg minden esetben átfedi az összes előtte levő réteget. Megállapították, hogy a testből kifelé haladva minden következő auratest finomabb szubsztanciából és magasabb rezgésszámból áll, mint az általa körülvett és lefedett aura- réteg.

       Az embernek hét aurateste határozható meg:

A páratlan rétegeknek, mint az 1-3-5-7, határozott struktúrája van. Azonban a páros 2-4-6 rétegek állandó mozgásban lévő színes fluidumok. Ezeket a rétegeket folyadékszerű szubsztancia tölti ki, ezért ezeknek nincs határozott formája.  Az aura alapvető feladata az, hogy védje a fizikai és  energiatestet  ( asztráltestet ), másodsorban energiatartalékként is szolgál, amelyet szükség esetén az ember felhasznál..

 

 

ELSŐ AURARÉTEG az ún. Étertest, amely pár cm vastag, kékesfehér színű energiavonalakból áll, ezek alakítják ki és tartják össze a fizikai test  anyagát. Ehhez a szinthez kapcsolódik a fizikai érzetek, fájdalom, öröm, élni akarás a test autonóm működése.

MÁSODIK AURARÉTEG
az érzelmi test.  Az érzésekkel áll kapcsolatban, általában  2,5-8 cm vastag. Itt nyilvánulnak meg érzéseink,  itt zajlik érzelmi életünk. Tisztasága vagy foltossága érzelmeinktől függ. Tiszta érzelmek esetén ragyogó, éles. Az indulatosság, a rosszindulatú érzések foltossá, piszkossá, vékonnyá teszik ezt az auraréteget. A réteg a szivárvány minden színét tartalmazza.

HARMADIK AURARÉTEG a mentális test.
A gondolatok és a mentális folyamatok, a lineáris gondolkodás valamint az ember egészségével kapcsolatos információkat tartalmazza. A réteg a fej és a váll körül sugárzó sárga fényként jelentkezik, mely végigmegy a test körül. Vastagsága 8 cm-20 cm-ig terjedhet. Ez a réteg a tiszta világos gondolatainktól sugárzó rétegként kell hogy megjelenjen.

NEGYEDIK AURARÉTEG-ben is érzelmeink nyilvánulnak meg, de egy sokkal magasabb szinten. Nem a gyorsan múló vágyak, hanem tartós, mély érzések helye. Az egész emberiséget átfogó szeretetünk itt jelenik meg. A sixtusi réteg az összekötő réteg a fizikai és a szellemi síkok között.

AZ ÖTÖDIK AURA RÉTEG magasabb rendű akarattal van összefüggésben, itt a cselekedeteinkért való felelősségvállalás szintje helyezkedik el.

HATODIK AURARÉTEG a felsőbbrendű természetes szeretettel van összefüggésben, a minden életet átölelő, minden élő védelmének és gondoskodásának szintje.

HETEDIK AURARÉTEG-ben az isteni tudat integrálódik a fizikai és a spirituális tudat között. A gyógyítók innen kérik és kapják a gyógyításhoz szükséges energiákat.

   

    CSAKRÁK                                                                   HOME - FŐOLDALRA LÉPÉS    

Létezik egy függőleges erőáram, mely a gerincoszlop mentén halad, túlterjedve a fizikai testen a fej fölé és a farkcsont alá. Ezek kavargó kúpalakú örvények, az energia mezőben. Energiaközpontoknak, csakráknak nevezzük őket.
A csakra szanszkrit eredetű szó, kereket jelent. Ez a megnevezés a tisztánlátóktól ered, akik képesek voltak az emberi aurát és csakráit látni. A csakrák színei követik a szivárvány színeit.
A csakráknak forgó mozgásuk van, amitől egy mozgó keréknek tűnnek. A forgás irányára vonatkozóan megoszlanak a különböző tanítások.

Hét fő energiaközpontunk van. Tölcséreik a gerinc felé szűkülnek.

A csakrák biológiai funkciójukban kapcsolódnak a fizikai test megfelelő testrészeivel, belső elválasztású mirigyrendszerével és az idegekkel. Ezen kívül pszichológiai funkciót is ellátnak.
Az aura csakráinak fő feladata, hogy vitalizálja az egyes energiatesteket, így a fizikai testet is, valamint, hogy biztosítsa az aurarétegek közötti energiaátvitelt.
 Fejlődésünk során csakráink fokozatosan egyre fejlettebbé válnak, kb. 7 éves korban alakul ki egy védőernyő a csakranyílások fölé, ami sokat kiszűr az egyetemes energiamezőből érkező hatások közül.

Kellemetlen érzésekre úgy reagálunk, hogy blokkoljuk érzéseinket, ezzel leállítjuk az energiaáramlást. Ilyen esetekben a csakrákban torzulás, blokk keletkezik. Minden negatív élmény okozhat ilyen sérülést. Ha csakráink jól működnek, nyitottak, meghatározott irányba forognak, megfelelő energiaáramlás történik köztünk és a világ között.

Ha csakrákban működési zavar található, abban az esetben az auratest is gyengül, megsérül.

Az egészség érdekében az összes csakrának nyitva kell lennie. Az aura minden rétegéhez csatlakozik egy csakra, az 1-1, 2-2 stb. Az első három csakra és auraréteg a fizikai világhoz, fizikai szinthez kapcsolódik. 

 

  

 

 


7- Korona csakra

6 - Harmadikszem csakra

5 - Torok csakra


4 - Szív csakra

3 - Solar plexus csakra

2 - Szex csakra

1 - Gyökér csakra

 

  HOME - FŐOLDALRA LÉPÉS