FŐOLDAL 

AZ AURALEKÉPEZÉS TUDOMÁNYA

 Az InneRACTIVE MULTIMEDIA BIOFEEDBACK

AURA VIDEO SYSTEMS

 

"Technológiánk lényege a mért biofeedback értékek és a kliens érzelmi-energetikai állapota közti kapcsolat feltárása"

 

"A biofeedback tudattalan testi folyamatokra vonatkozó adatok mérésének és megjelenítésének eszköze. Alapvető célunk, hogy a mért mérési adatok eredményeik tudatosításával mindenki képes legyen azok információtartalmát felismerni és értelmezni, s ha szükséges megváltoztatni azt."

                                                          

Az Inneractive technológiája a következő szakemberek úttörő tudományos kutatásain és alapelvein alapul:

  • Dr. Valerie Hunt és Thelma Moss kutatásai az 1970-es években az UCLA egyetemen, Los Angelesben.

  • Dr. Schwartz Biofeedback című könyve, és e témára vonatkozó kutatásai.

  • A biofeedbackre vonatkozó általános kutatások /elsősorban EDA, hőmérséklet, agyhullámok, stb./.

 

Az Inneractive Aura Video technológia kifejlesztésében résztvevő kutatók és elméleti szakemberek:

  • Dr. Richard Johnson, Ph.D. /biofeedback szakértő, a Biogram terápia megalapítója

  • Jerry Burton /biofeedback tréningek vezetője, robotika és számítógépes hardver szakértő/

  • Johannes R. Fisslinger /az Aura Mastery, és az Aura Imaging Photography című  könyvek szerzője,

  • Különböző gyógyítók és tisztánlátók igazolták az Inneractive Inc. Aura Biofeedback Imaging Video Rendszerek pontosságát.

 

     

Jelenlegi Kutatási Programjaink:

  • University of North Carolina, - kutatások az Inneractive Aura Video Rendszerével, a személyiség ábrázolásával és az energia medicinával kapcsolatban

  • A világ minden táján élő - az Aura Video Station-t használó auraelemzők és aurakonzulensek különféle kutatásai gyógyuló modalitásaikkal, termékekkel és kezelésekkel kapcsolatban

                                 

 

Tudományos háttéradatok

 

Az Inneractive Inc. Aura Video technológiájának lényege a biofeedback által mért adatoknak az illető személy érzelmi és energetikai állapotaival való összekapcsolása.

A biofeedback a tudattalan pszicho-fiziológiai folyamatokra vonatkozó adatok mérésének és bemutatásának mérőeszköze.

 

Amikor kifejlesztettük Aura Video Rendszereinket, legfőbb célunk a biofeedback adatok mérési adatainak megjelenítése nagyon színes, könnyen érthető és jól látható módon. Olyan terméket akartunk létrehozni, mely az adatok felhasználásával mind a páciens, mind az auraelemző számára nagyon könnyen érthető és egyszersmind lényegi meglátásokat tartalmaz, illetve azok felhasználásával részletes információt és tájékoztatást nyújt. Sok professzionális biofeedback eszköz bonyolult grafikonokkal, bonyolult mérőszámsorokkal és nehéz tudományos nyelvezettel rendelkezik, amely nem teszi lehetővé a páciens számára, hogy megértse azok tartalmát. Az adatok értelmezése és jelentősége csak és kizárólag a szekértők számára ad információt, így gyakorlati alkalmazása nem szerencsés.

 

Mi színes, látványos aura- és csakraképeket és egyéb megjelenítési formákat használunk, minden paraméterhez konkrét jelentést társítunk. Például annak leírása, amire rendszerünkben a "GSR" /galvanikus bőrreakció/ vagy a "TEMP" a hőmérséklet mérése utal, alapvető jelentőségű. E paraméterek meghatározása, nagy pontossággal és összetett módon való bemutatása igazi kihívás volt, de büszkén állíthatjuk hogy célkitűzéseinknek eleget tettünk.

 

Eljárásunk teljes mértékben tudományos alapú, felhasználóbarát, és könnyen érthető. Olyan biofeedback adatokat mérünk, mint például a bőr elektromos vezetőképessége, vagy a hőmérséklet a bal kéz tenyerének külső peremén. Ezután az adatokat szoftverünk segítségével analizáljuk. Ez a szoftver a saját empirikus biofeedback-aura-csakra-energia kutatásainkon és a standard biofeedback technológián alapul. Ezeket a mérési adatokat és információkat a képernyőn sokféle különböző formában tesszük láthatóvá, például a kliens aurájának és csakrájának reprezentálásával, biofeedback grafikonok és mérőszámok formájában. Ez a folyamat teljes mértékben tudományos és empirikusan igazolt érvényű. A standard biofeedback felszerelés és a mi Aura Video eljárásunk közötti alapvető különbség az, hogy a mérési adatok tényszerű közlése helyett mi színeket, formákat és más multimédiás eszközöket használunk, hogy az információk megmutatására és képi megjelenítésére értelmezhető legyen bárki számára.

 

A mi technológiánk annyiban lépi át a konvencionális értelemben vett tudomány határait, hogy a mért biofeedback adatokat mi összefüggésbe hozzuk a kliens aurájával és csakráival. Amikor a kliens aurájának, vagyis energiamezőjének reprezentációjaként színeket vonultatunk fel, egy másik dimenzióba lépünk. A biofeedback adatok és meghatározott aura-csakra állapotok összefüggéseihez gyógyítókkal, aurát érzékelő személyekkel való együttműködés útján jutottunk el, akik gyakorlati tapasztalataik alapján támasztották alá személyiségrajzainknak és érzelmi-szellemi sémáinknak a mért adatokkal való kapcsolatát.

 

Ez az eljárás ugyanazokon az elveken alapul, melyeket Dr. Valerie Hunt és Thelma Moss alkalmaztak a 70-es években az UCLA-n /University of California Los Angeles/ folytatott, és az emberi aurára vonatkozó kutatásaikban. Dr. Hunt tisztánlátókat kért fel arra, hogy írják le a test körül látható auraszíneket. Ezután érzékelőkkel ellátott biofeedback felszereléssel frekvenciákat és más adatokat mért. Dr. Hunt összekapcsolta a mért adatokat az érzékelő személyek által leírt auraszínekkel. Amikor a látó személyek megneveztek egy színt, ők egy bizonyos frekvenciát, illetve a mért biofeedback adatok egy bizonyos mintázatát látták.

 

Ezek a kutatások és tudományos alapelvek képezik az Aura Video Rendszertechnológia meglehetősen fiatal tudományának alapját. Az elmúlt négy vagy öt évben a Multimedia Biofeedback Aura Video Rendszerek kutatásának és fejlesztésének vezető vállalkozásává lettünk a világon. Még jóval több kutatásra van szükség ennek az új technológiának az érvényesítésére és tudományos bizonyítására ahhoz, hogy a tudományos világ számára teljes mértékben elfogadásra kerülhessen. Kutatási programokat indítottunk el az Egyesült Államokban és a világ más részein orvosok, gyógyítók és egyetemek részvételével.

 

Célunk az Inneractive Aura Video Rendszerek pontosságának tudományos igazolása, és ezen erőteljes és izgalmas technológia használatának kiterjesztése.

 

Természetgyógyászok és oktatók azonban világszerte élnek technológiánk nyújtotta lehetőségekkel, és sikeresen használták az elmúlt öt évben, elsősorban annak sokrétű felhasználhatóságának köszönhetően.

Mi úgy hisszük, hogy az Aura Video Rendszerek azért ilyen sikeresek, mert hidat képez a tudomány és technológia világa, valamint az intuitív tudás és az energetikai jóllétünkre vonatkozó információk között.

 

Johannes R. Fisslinger