Ügyfél neve, adatai

Aura- és csakrafotója

     

 

 

 

     

SÖTÉT-VÖRÖS

VÖRÖS           

NARANCS     

SÁRGA NARANCS

SÁRGA

ZÖLD

SÖTÉT ZÖLD 

KÉK            

INDIGÓKÉK   

IBOLYAKÉK

LEVENDULA      

FEHÉR   

erő, realis,életerős, alapos,   kitartás,   állóképesség
lendületes, versenyszelle
mű, győztes,   erős akaratú, szexualitás, vállalkozó

Kreatív kifejezés, felfedező, üzleti  érzék, az élet élvezete

intellektuális, aprólékos, logikus, rend-szerező, tudományos

kényelmes, kreatív, intel-lektuális, szórakoztató, kíváncsi, aktív

elégedett, harmonikus, tanító, közlékeny, gyors felfogású

CÉLRAtörő, szociális, materialista, közlékeny, szervező

kedves, segítőkész, hűséges, nyugodt, vágyakozó, törődő

mély érzésű, kedves, hűséges, magábaforduló, művészi

hajlam, érzéki, elmélkedő, jövőbelátó, karizmatikus, újító

képzelőerő, nyugodt, törékeny, érzékeny, átszellemültség

Transzcendentális, energia átalakítás,  dús fantáziájú, csendes, magasabb tudatosság,  szellemi beállítottságú

 

 

 

 


 

 

 

 


 

KEREK kiegyensúlyozott, harmonikus csakra működés 

 
NAGY túl aktív, nagy energiájú működés

OVALIS kissé
kiegyensúlyozatlan csakra
 

 KICSI alacsony aktivítású, kis energiájú működés

VILÁGOS kiegyensúlyozott, nagy energiájú, csakra pozitív tulaj-donságokkal

 SÖTÉT alacsony energiaszintű, kiegyensúlyozatlan, stresszes csakra működés

 

AZ ÖN SZÍNKEREKE

 

 

 

 

YIN-YANG egyensúly (a mutatók közel vannak  egymáshoz) férfi-női energiák harmo-nikusnak tűnnek

 

kiegyensúlyozatlan, nem harmonikus energia rendszer, bal-női       és jobb-férfi energiákat egyensúlyba kell hozni

 

nagyon kiegyensúlyozatlan, az egyik test oldalt feszültnek, stresszesnek érezhet, energia kiegyenlítés ajánlott

Ez a grafikon tehát megmutatja az Ön YIN-YANG EGYENSÚLYÁT. A rövid mutató mutatja a YIN-női-bal tulajdonságokat,

a hosszú mutató a YANG-férfi-jobb tulajdonságait energia rendszerének.


1 oldal


 

 

AZ ÖN SZELLEM-TEST-LÉLEK GRAFIKONJA ad áttekintést hogyan oszlanak meg az energiái a test, az szellem és a lélek között.

 

 

SZELLEM:      személyes fejlődésen, érzésein, ösztönös megérző képességén, spirituális és belső tulajdonságain van a hangsúly

ÉRTELEM:     főleg a kreativitásra, szellemi és érzelmi    kifejezésre, kommunikációra koncentrál.

TEST:               az Ön középpontja a fizikai valóságon és  eredményeken, testtel 

                     összefüggő  aktivitáson van

 

Az ÖN ÉRZELEM MÉRŐ MŰSZERE megmutatja az érzelmi reakcióit és valódi gondolatait és belső érzéseit.

Valósidejű grafikon kimutatja a valódi érzések és gondolatok azonnali reakcióját, változását.

 


 

 

 

Felfokozott érzelmi állapot, zaklatott,

erősen izgatott, idegesség vagy érzékenység

 

 

nagyon érzelmes és érzékeny, szabadon kifejezi érzéseit

 

állhatatos, nem érzelmes, passzív, nehezen tudja érzéseit kifejezni, magába fojtja azokat
 

 

 

Az ÖN LÉLEK-TEST GRAFIKONA megmutatja az általános lélek-test kondícióját a testhőmérséklete alapján.

 


STRESSZES/FESZÜLT

Feszült, stresszes állapotot fog regisztrálni amikor a mutató a bal oldal irányába tér ki.

 

 

RELAXÁLT

Ha Ön egy harmonikus, relaxált állapotban van, a mutató diagram jobb oldala felé tér ki.

 

 

 

Az ÖN RELAXÁCIÓS GRAFIKONJA mutatja a fizikai relaxációs vagy stressz szintjét testhőmérséklete alapján A bal oszlop szolgál mérőbázisként (környezeti).  A zöld oszlop és a bal felső érték mutatja a SZEMÉLYES RELAXÁCIÓS SZINTJÉT.    

 

 

 

ZÖLD OSZLOP = RELAXÁCIÓS SZINTJE


120+   teljesen ellazult, nagyon kiegyensúlyozott és nagy energiájú

100

  95      átlagos, napi fizikai aktivitás vagy relaxációs szint

  90

  80-     erős fizikai stressz, alacsony keringés, alacsony fizikai energia

 


2 oldal


 

Az ÖN ENERGIA SZINT GRAFIKONJA megmutatja a különböző energia csatornákat amit mért főként bőrének elektro-aktivitása alapján

.


       800,000    EXTRÉM MAGAS VIBRÁCIÓS TARTOMÁNY

  -1,500,000    több megalapozottságra és koncentrálásra lenne szükség

                                                                    

      800,000    MAGAS VIBRÁCIÓS TARTOMÁNY,
     -500,000    nagy megérzőképesség és érzékenység  és aktivitás, több megalapozottság és                          koncentrálás ajánlott

                                                                    

       500,000    KÖZEPES VIBRÁCIÓS TARTOMÁNY , jó eredmény, a
      -250,000    lélek-test-szellem egyensúlyát mutatja

                                                                       

         70,000    ALACSONY VIBRÁCIÓS TARTOMÁNY,könnyen eléri célját  

      -250,000    növelni kell az energiaszintet, több pihenés javasolt

                                                                       

         10,000    NAGYON ALACSONY VIBRÁCIÓS TARTOMÁNY

                -70,000    növelje érzékenységét és energiaszintjét

Az egyenlő oszlopok jelzik a különböző energiacsatornák harmoniáját és szervezetének minden része azonos frekvencián rezeg. Az

egyenlőtlen oszlopok azt mutatják, hogy az energia alacsony, nincs harmóniában, szervezetének egy része kibillenhetett az egyensúlyából.  Az Ön rezgés tartományát a diagram az alacsony 10.0000-es értéktől a felső 1,500,000-os értékig mutatja ki.

 

 

AZ ÖN AURÁJÁNAK MÉRETE:  A vörös kör jelzi az aura méretét, amely azt mutatja, hogy Ön mekkora energiát sugároz maga köré.

 

NAGY, SZÉLES AURA (75-100) jelenti a nagy és életerős sugárzást, amelyet bizonyos emberek megérezhetnek. Használja különleges képességét és aurájának erejét céljainak és álmainak eléréséhez.

 

KÖZEPES, ÁTLAGOS AURA  (40-75) jelzi erős egyéniségét és sugárzó energiáját. Váltsa valóra céljait még inkább aurájának növelésével és öszpontosítson céljaira.

 

KIS AURA (0-40) alacsony energiával, mások észrevehetik, hogy Ön visszahúzódó vagy kimerült. Próbálja növelni a sugárzást és emelni az aura erejét.


 

AZ ÖN CSAKRA GRAFIKONJA

 

                       

GYÖKÉR       SZEX            ERŐ             SZÍV          TOROK     HARMADIK  KORONA

                                                                                                            SZEM         

 

AZ ÖN AURA-CSAKRA EGYENSÚLYA

 

70 felett Nagyon kiegyensúlyozot, az aura és a   csakrák harmonikus egyensúlyban vannak

40- 70     Átlagos egyensúly, az aura és a csakrák nincsenek teljesen egyensúlyban

0- 40       Nagyon kiegyensúlyozatlan, az aura és a                 csakrák stresszes, alacsony energiájú                 állapotban vannak. Javítsa aurájának és                 csakráinak kondícióját. Több harmóniára                 van szüksége.

Szövegdoboz:  
 

        Magas                                Közepes                             Alacsony               Összefüggések, szervek, mirigyek      Elem, olaj, kristály

GYÖ-KÉR:

Sugárzó, érzéki és szenve-délyes tulajdonságok

Közepesen aktív életstílus, életvitel

Túlélés, balesetek, stressz életviteli jellemzők.

Összhang az életenergiával, fizikai aktivitás sal, érzelmi töltéssel, akaraterővel, Izületek
izmok, szív, vér, idegrendszer,
mellékvese

Föld, benzoé, bors, fahéj vetiver pacsuli, Gránát, jáspis, rubin, turmalin

SZEX:

Magas teljesítőképesség, erős érzelmi kifejeződés

Átlagos produktivitás és közepes érzelmi ké-pesség

Alacsony teljesítőképesség, gyenge kreativitás, korláto-zott érzelmi kifejeződés

Összefügg a kreativitással, produktivitás-sal és az életenergia érzelmi kifejezésével.
- belek, lép, emésztő utak, ivarmirigyek

Víz, jázmin, ylang-ylang, narancs, rózsa, szantál

Borostyán, topáz, citrin

ERŐ:

Magas -kreativitás, -intel-lektuális és- elemző gon-dolkodásmód, -vidám, játé-kos tulajdonságok

Közepes -kreativitás, -in-tellektuális és elemző gondolkodásmód, -játé-kos tulajdonságok

Alacsony -kreativitás, -in-tellektuális, és -elemző gondolkodásmód, -játékos tulajdonságok

Összefügg a személyes erővel, a kreatív és intellektuális gondolatokkal.
-gyomor, hasi idegközpont, máj, mel-lékvese, hasnyálmirigy

Tűz, bergamot, ánizs, zsálya, ciprus, pipitér

Arany avanturin, citrin, sárga jáspis, tigrisszem

SZÍV

Nagyon jó szívű, érzékeny, kedves és kommunikatív tulajdonságok

Közlékenység, kedves és érzékeny tulajdon-ságok

Alacsony szív csakra ener-gia, zárt kommunikatív és kifejező tulajdonságok

Összefügg komunikációval, beszéddel, szociális képességgel.  - szív, tüdő, karok, ke-zek, mellkas, keringés, csecsemőmirigy

Levegő, citrom, szantál, rózsa, narancs, levendula

Smaragd, jáde, rózsakvarc

TO-ROK:

Gondolatok és érzelmek határozott kifejezése, kom-munikatív tulajdonságok

Átlagos érzékenység, kedvesség és kommu-nitatív tulajdonságok

Kiegyensúlyozatlan torok- csakra, korlátozott érzelmi és szóbeli kifejezőképesség

Összefügg: kommunikáció, beszéd, szociá-lis képesség szóbeli és érzelmi kifejezésével. - tűdő, torok, hörgők, hang, pajzsmirigy

Hang/éter, eukaliptusz

Mirha, cickafark, mirtusz

Türkiz, kék achát, lazurit

HAR-MADIK SZEM:

Magas intuitív energia, erős művészi és intuitív tulaj-donságok

Közepes intuitív ener-gia, átlagos művészi és megérzőképesség

Alacsony -intuitív energia, -művészi és -megérző képesség

Összefügg: előérzettel, látással, művészettel és a kreatív gondolatokkal. - szemek,  ideg-rendszer, agy, homlok, agyalapi mirigy

Fény, fenyő, gyömbér, szegfűszeg, rozmaring

Iolit, kék kalcit, tanzanit

KO-RO-

NA

Magas -intuitív energiájú, sugárzó, érzékeny szellemi tulajdonságok

Közepes -intuitív ener-giájú, -sugárzó, érzé-keny szellemi tulajdon-ságok

Alacsony -megérző képesség, -érzékenység és -intu-itív energia

Összefügg az ösztönös megérző képesség-gel, szellemiséggel, felvilágosodással.
- agy, idegrendszer, fejtető, tobozmirigy

Gondolat / tudás

Tömjén, cédrus, hárs, ibolya, gyanta, jázmin

Ametiszt, kvarc karoit

 

       

 

3 oldal


 

 

 

Az Ön személyes Aura szinei:

 

 

Kérem tekintse át a következő területeket a Aura-Csakra képen.

 

Bal oldalt (Nöi-Yin)

A bal oldalon lévő szín az a szokásos rezgés amely Önben van. Ez az amit belül érez, de valószínűleg nem tud kifejezni.

A fej felett

A feje feletti szín mutatja azt, amit most érez. Visszatükrözi amire Ön gondol, vagy amiben éppen hisz és érzékelteti lelkének pillanatnyi állapotát. 

Jobb oldalt (Férfi-Yang)

A jobb oldalon lévő szin az, ami hagyományosan az energia meglétét fejezi ki, a tulajdonságok valószínűleg láthatók vagy érezhetők mások számára is Ön körül. Ez az, amit a külvilág felé kimutat.
 

Középen (Alap aura szín)

Az Ön legdominánsabb aura színe az, ami testének középpontjában látható. Ez az alap aura szín segít meghatározni az Ön személyiségének típusát és nem változik olyan gyorsan, mint a külső színek.

Sötét, piszkos vagy összetett aura színek

Ön lehet, hogy feszült, fáradt vagy érzelmi problémák tapasztalhatók. Lehet, hogy egy hatalmas növekedés periódusában van és megváltozhatott néhány aura szín visszatükröződése.

Csakrák

Minden egyes csakra alakja, mérete és színének erőssége visszatükrözi a különböző fizikai, érzelmi, szellemi és spirituális állapotait az Ön aurájában.  

 

A szabályos köralakú csakrák egy kiegyensúlyozott energia rendszer mutatnak

A nem köralakú,  elmosódott csakrák energia centrumának kiegyensúlyozatlanságát jelzi. Tehát nézze meg a színét és fényességét valamennyi csakrának a részletesebb elemzéshez.


4 oldal


 

 

 

 

 

 

Aura Szinek Összefoglalása

 

Sötét vörös:            Realitás, alaposság, aktivitás, erős akaraterő, igazi túlélő típus

Vörös:                     Aktivitás, erő, energikusság, életerő, versenyszellem, győztes, erős szexualitás jellemzi, szenvedélyesség   Kapcsolatban áll a keringéssel, szívvel és a fizikai testtel.

Rózsaszin:             Kedvesség, érzékenység, érzékiség, gyöngédség, művészi hajlam,izgatottság

Narancs- Vörös:   Bizalom, erőteljes kreativitás

Narancs:                Kreativitás, termelékenység, felfedező típus ,  bátorság
Kapcsolatban áll a szaporitó szervekkel és az érzelmekkel.

Narancs-Sárga: Analitikus, kreativitás, intelligencia, tudományos érdeklődés, alaposság,            maximalizmus.

Sárga:                   Kreativitás, intelligencia, játékosság, optimizmus, kényelmesség 
Kapcsolatban áll a léppel és az életerővel.

Aranyszinű:        Bölcsesség, önismeret, spiritualitás, intuitiv gondolkodás.

Sárgás-Zöld:      Kommunikáció, őszinteség.

Zöld:                     Tanítói képesség, szociális hajlam, kommunikátor, szereti az embereket az állatokat és a természetet.  Kapcsolatban áll a szívvel és a vesékkel.

Türkiz:                 Gyógyító, érzékenység, békesség, együttérzés.
Kapcsolatban áll az immunrendszerrel

Kék:                       Gondoskodás, érzékenység, kedvesség, segítőkészség, megérzés, szeret másoknak segíteni, Kapcsolatban áll a torokkal és a pajzsmiriggyel.

Indigókék:          Megérzés, érzékenység, hűséges, mély érzelmek
Kapcsolatban áll a harmadik szemmel és az agyalapi miriggyel.

Ibolyakék:          Érzékenység, művészi hajlam, varázslat, természetfeletti képességek, Kapcsolatban áll a koronacsakrával az idegrendszerrel és a tobozmiriggyel.

Levendula:         Képzelőtehetség, jövőbelátás, ábrándozás, átszellemültség

Fehér:                   Spiritualítás, érzékeken túli érzékelés, magasabb tudatosság, átszellemültség


5 oldal


 

 

 

 

JOBB OLDALI DOMINÁNS

 

Testünk jobboldali, férfi aktív felének magasabb energia szintje van, mint a bal, női passzív oldalnak.  Tegyük fel magunknak a következő kérdéseket:

 

Problémát okoz-e érzéseinket, gondolatainkat vagy alkotóképességünket kifejezni?

 

Testünk jobb felében tapasztalunk-e valamilyen betegséget vagy gyengeséget?

 

Tapasztalunk-e erős belső érzéseket vagy indulatokat?

 

 

 

FEJ DOMINÁNS

 

Fejünknél nagyobb rezgést tapasztalunk, mint a testünk más részeinél. Tegyük fel magunknak a következő kérdéseket:

 

Általában sokat gondolkodunk-e vagy csak jelen pillanatban van tele a fejünk?

 

Úgy véljük-e, hogy a gondolkodásunk elkülönül az érzéseinktől?

 

Hogyan tudjuk megteremteni a lelki nyugalmat önmagunkban?

 

 

 

 

STRESSZES / ALACSONY ENERGIA

 

Jelenleg ez egy nagyon stresszes időszak számunkra? Rengeteg változáson megyünk keresztül, vagy túl sok egyidejűleg végzett teendőnk van? Az auránk igen jelentős energiahiányt mutat. Nagyon aktívnak tűnhetünk, de valójában a belső tartalékainkat használjuk fel. Az adrenalin szintünk a magasba szökhet. Itt van a megfelelő idő arra, hogy rendszeresen kikapcsolódjunk mind testi, mind gondolati szinten. Kikapcsolódásképpen menjünk vízpartra, hegyekbe, hogy lazíthassunk és feltöltődhessünk. Érdemes lenne tanácsokat kérni azokról a dolgokról, amelyek segíthetnek nekünk az alkotóképességben, a kiegyensúlyozottságban és a pihenésben.

 

 

 

 

 

6 oldal


 


Személyes

Aura Szín Analízisünk

 

 

 

ZÖLD AZ AURÁBAN

 

A Zöld a fejlődés színe, szerető szívet, kiegyensúlyozott, életerős, vidám természetet tükröz.  Tiszta, élénk Zöld segítőkészséget mutat és erős kötődést az Anyatermészethez. Gazdag smaragd árnyalatok gyógyító képességre, humánus természetre utalnak.

 

Sötét, zavaros Zöld földhözragadt, merev személyiséget jelez, akinek gyógyulásra van szüksége. A Zöld szín kapcsolódik a Negyedik, vagy Szív Csakrához, tüdőhöz, immunrendszerhez, légutakhoz.

 

 

Családi, baráti kapcsolataink teljesek?

 

Van-e hozzánk közelálló személy, akivel megosztjuk gondolatainkat és érzéseinket?

 

Bízunk önmagunkban?

 

Nyitottak vagyunk-e a változásokra az életünkben?

 

Kapcsolatban vagyunk-e a természettel, emberekkel, gyermekekkel vagy állatokkal?

 

Jelenlegi életünk biztonságos, harmonikus és kiegyensúlyozott?

 

Érzelmeinket pozitívan, egészséges módon fejezzük ki?

 

 

INDIGÓKÉK A FEJ KÖRÜL

 

Élénk Indigókék azt jelzi, hogy gondolkodásunk és kommunikációnk világos, pontos és erőteljes intuícióval rendelkezünk. Óvatosan nyilvánulunk meg, miután biztonságban, és megértésben érezzük magunkat. Kiváló tanítói és békítő képességeink vannak. Fontos számunkra belső spirituális életünk, jó művészi és esztétikai érzékkel vagyunk megáldva.  Élénk, mély Indigókék szolgálatkészségünket mutatja. Elhivatottságot érezhetünk humanitárius vagy gyógyító foglalkozással kapcsolatban. Sötét, zavaros Indigókék mutatja a személyiségünk és energiánk visszavonulását. Befelé fordulónak, félreértettnek érezhetjük magunkat, nem akarunk foglalkozni a világgal.

 

 

 

7 oldal


 

 

INDIGÓKÉK  A BAL OLDALON

 

Élénk, ragyogó Indigókék áramlik az aurába mely azt mutatja, hogy harmónia és béke érkezik életünkbe. Mély belső érzéseink vannak, melyeket meg kellene osztanunk másokkal. Próbáljuk körülvenni magunkat olyan emberekkel, akik megértik életfelfogásunkat és részesülnek gyógyító jelenlétünkből. Erősen lojálisak vagyunk, tisztán gondolkodunk és hatalmas intuitív energiával, rendelkezünk. Sötét, zavaros Indigókék gátlásos gondolkodást jelez, valamint visszavonulás és az energiák feltöltésének szükségét. Mély belső érzéseinket túlzott elővigyázatossággal és zárkózottsággal próbáljuk megóvni. Félreértettnek és csapdába esettnek érezhetjük magunkat.

 

KÉK A JOBB OLDALON

 

Világos, élénk Kék a belső bizonyosságot, önbizalmat mutat, valamint benső kapcsolatot a Természetfelettivel, melyet személyiségünk külsőleg is megnyilvánít. Nyugodt pontja vagyunk bármilyen társaságnak, békét, hitet és reményt sugározva. Mélyebb élénk Kék tanítói képességet jelez, és azt mutatja, hogy könnyedén képesek vagyunk ötletek, elképzelések közlésére.  Sötét, zavaros Kék bizonytalanságot, boldogtalanságot mutat. Energiánk gyenge lehet, és túlságosan befelé fordulhatunk. Depressziósak lehetünk, és úgy érezhetjük semmi sem megfelelő.

 

ZÖLD A BAL OLDALON

 

Tiszta, élénk és telt Zöld azt mutatja, hogy bensőnk nyugodt, kiegyensúlyozott. Összhangban vagyunk világunkkal és készen állunk valami újra. A változás és növekedés energiája tölti fel auránkat. Sötét, zavaros Zöld túlzott érzékenységet, és könnyen sérthető önérzetet jelez. Visszahúzódóak, depressziósak lehetünk. Intenzív érzelmi energiák áramlanak auránkba. Alkalmazzunk meditatív gyakorlatokat és találjunk egy lelkiismeretes barátot, akivel megoszthatjuk érzéseinket.

 

ZÖLD A JOBB OLDALON

 

Tiszta, élénk Zöld nyíltszívű, barátságos viselkedésünket és kedves természetünket jelzi. Szinte mindenkivel kijövünk, tiszta, gyengéd gyógyító energiát sugárzunk, vonzzuk a pozitív helyzeteket, mint egy erős mágnes. Szeretünk kommunikálni és átadni ötleteinket. Előítélet nélkül, lelkiismeretből mondjuk az igazat. Sötét, zavaros Zöld zárt, nehezen nyíló természetet mutat, több aggodalommal maga, mint mások iránt. Nehézséget okozhat határokat szabni és emiatt, gyakran túlterhelve érezzük magunkat. Immunrendszerünk megviselt lehet a befelé gyűrűző stressz következtében, ezért minden szinten szükség van a gyógyulásra.

 

 

ZÖLD A SZÍV KÖRÜL

 

Tiszta, élénk Zöld azt mutatja, hogy szívünk kiegyensúlyozott, békét és harmóniát sugároz.  Melegséget, megértést sugárzunk, mások kellemesen érzik magukat társaságunkban. A telt smaragdzöld jelzi szívünkből áradó szeretetet és szinte természetfeletti belső egyensúlyunkat, melyet igyekszünk megosztani másokkal. Sötét, zavaros Zöld blokkolt szívenergiára és személyes gyógyulás szükségére utal. Nagyfokú érzelmek halmozódhattak fel szívünkben, melynek következtében kapcsolataink feszültek lehetnek.

 

8 oldal


 


 

ZÖLD SZEMÉLYISÉG

 

A következő kifejezések és jellemző szavak a ZÖLD személyiséghez kapcsolódnak:

 

Terület                     Meghatározás                                                                                                .

 

Fizikum                    Kiegyensúlyozott test/elme/lélek, tudatosság, egészség, testmozgás szüksége, fizikai aktivitás.

 

Érzelem                    Elégedettség, harmónia, egyensúly, nyitott, barátságos, érzelmek természetes kifejezése, erős kötődések, tudatos biztonság.

 

Mentalitás                 Gyors, részletes, beszédes, magas eszmék és elvárások, gondolatok kifejezése, könnyen beleun dolgokba, konzervatív.

 

Szellemiség               A természet egyenlő Istennel, harmónia, egyensúly.

 

Motiváció                  Egyensúly, béke és harmónia megteremtése, tanítás és kommunikáció szüksége.

 

Küldetés/Látomás     A harmonikus, kiegyensúlyozott élet élvezete, önkifejezés.

 

Fejlődés                    A növekedés természetes menete, személyes evolúció, küldetés megtalálása.

 

Testmozgás               Úszás, tánc, jóga, lovaglás, labdajátékok.

 

Feltöltődés                Szüksége van a természetre a kikapcsolódáshoz, kirándulni az erdőben, sétálni a parkban, állatokkal játszani, táncolni, sokat beszélni, pihenni.   

 

Kommunikáció         Gyors, könnyed kommunikáció, tanítói véna, szereti megosztani másokkal gondolatait, érzéseit.

 

Magatartás, Reakció   Könnyen nyíló, derűs természet, babonás.

 

Kapcsolatok              Családközpontú, mélyenszántó kapcsolatok, széles baráti kör.

 

Társaság, Barátok    Nagyon társasági, állandóan szüksége van kommunikálni, emberek közt forogni.

 

Szex, Intimitás          Természetes, eleven, szeretetteljes, ragaszkodó.

 

Pénz                          Amit a pénz jelent: a luxus, ruhák, ajándékok, vakáció, biztonság. Könnyedén elkölti.

 

Siker                         A harmonikus élet fontosabb, mint az ambíciók.

                                   

Foglalkozás              Szükséges, hogy emberek vegyék körül, született tanár és előadó.

 

Karrier                     Tanár, orvos, pszichológus, tanácsadó, minden természettel és állatokkal       kapcsolatos  hivatás érdekli.

 

 

9 oldal