Ügyfél neve, adatai

Aura- és csakrafotója

     

 

 

 

 

     

SÖTÉT-VÖRÖS

VÖRÖS           

NARANCS     

SÁRGA NARANCS

SÁRGA

ZÖLD

SÖTÉT ZÖLD 

KÉK            

INDIGÓKÉK   

IBOLYAKÉK

LEVENDULA      

FEHÉR   

erő, realis,életerős, alapos,   kitartás,   állóképesség
lendületes, versenyszelle
mű, győztes,   erős akaratú, szexualitás, vállalkozó

Kreatív kifejezés, felfedező, üzleti  érzék, az élet élvezete

intellektuális, aprólékos, logikus, rend-szerező, tudományos

kényelmes, kreatív, intel-lektuális, szórakoztató, kíváncsi, aktív

elégedett, harmonikus, tanító, közlékeny, gyors felfogású

CÉLRAtörő, szociális, materialista, közlékeny, szervező

kedves, segítőkész, hűséges, nyugodt, vágyakozó, törődő

mély érzésű, kedves, hűséges, magábaforduló, művészi

hajlam, érzéki, elmélkedő, jövőbelátó, karizmatikus, újító

képzelőerő, nyugodt, törékeny, érzékeny, átszellemültség

Transzcendentális, energia átalakítás,  dús fantáziájú, csendes, magasabb tudatosság,  szellemi beállítottságú

 

 

 

 


 

 

 

 


 

KEREK kiegyensúlyozott, harmonikus csakra működés 

 
NAGY túl aktív, nagy energiájú működés

OVALIS kissé
kiegyensúlyozatlan csakra
 

 KICSI alacsony aktivítású, kis energiájú működés

VILÁGOS kiegyensúlyozott, nagy energiájú, csakra pozitív tulaj-donságokkal

 SÖTÉT alacsony energiaszintű, kiegyensúlyozatlan, stresszes csakra működés

 

AZ ÖN SZÍNKEREKE

 

 

 

 

YIN-YANG egyensúly (a mutatók közel vannak  egymáshoz) férfi-női energiák harmo-nikusnak tűnnek

 

kiegyensúlyozatlan, nem harmonikus energia rendszer, bal-női       és jobb-férfi energiákat egyensúlyba kell hozni

 

nagyon kiegyensúlyozatlan, az egyik test oldalt feszültnek, stresszesnek érezhet, energia kiegyenlítés ajánlott

Ez a grafikon tehát megmutatja az Ön YIN-YANG EGYENSÚLYÁT. A rövid mutató mutatja a YIN-női-bal tulajdonságokat,

a hosszú mutató a YANG-férfi-jobb tulajdonságait energia rendszerének.


1 oldal


 

 

AZ ÖN SZELLEM-TEST-LÉLEK GRAFIKONJA ad áttekintést hogyan oszlanak meg az energiái a test, az szellem és a lélek között.

 

 

SZELLEM:      személyes fejlődésen, érzésein, ösztönös megérző képességén, spirituális és belső tulajdonságain van a hangsúly

ÉRTELEM:     főleg a kreativitásra, szellemi és érzelmi    kifejezésre, kommunikációra koncentrál.

TEST:               az Ön középpontja a fizikai valóságon és  eredményeken, testtel 

                     összefüggő  aktivitáson van

 

Az ÖN ÉRZELEM MÉRŐ MŰSZERE megmutatja az érzelmi reakcióit és valódi gondolatait és belső érzéseit.

Valósidejű grafikon kimutatja a valódi érzések és gondolatok azonnali reakcióját, változását.

 


 

 

 

Felfokozott érzelmi állapot, zaklatott,

erősen izgatott, idegesség vagy érzékenység

 

 

nagyon érzelmes és érzékeny, szabadon kifejezi érzéseit

 

állhatatos, nem érzelmes, passzív, nehezen tudja érzéseit kifejezni, magába fojtja azokat
 

 

 

Az ÖN LÉLEK-TEST GRAFIKONA megmutatja az általános lélek-test kondícióját a testhőmérséklete alapján.

 


STRESSZES/FESZÜLT

Feszült, stresszes állapotot fog regisztrálni amikor a mutató a bal oldal irányába tér ki.

 

 

RELAXÁLT

Ha Ön egy harmonikus, relaxált állapotban van, a mutató diagram jobb oldala felé tér ki.

 

 

 

Az ÖN RELAXÁCIÓS GRAFIKONJA mutatja a fizikai relaxációs vagy stressz szintjét testhőmérséklete alapján A bal oszlop szolgál mérőbázisként (környezeti).  A zöld oszlop és a bal felső érték mutatja a SZEMÉLYES RELAXÁCIÓS SZINTJÉT.    

 

 

 

ZÖLD OSZLOP = RELAXÁCIÓS SZINTJE


120+   teljesen ellazult, nagyon kiegyensúlyozott és nagy energiájú

100

  95      átlagos, napi fizikai aktivitás vagy relaxációs szint

  90

  80-     erős fizikai stressz, alacsony keringés, alacsony fizikai energia

 


2 oldal


 

Az ÖN ENERGIA SZINT GRAFIKONJA megmutatja a különböző energia csatornákat amit mért főként bőrének elektro-aktivitása alapján

.


       800,000    EXTRÉM MAGAS VIBRÁCIÓS TARTOMÁNY

  -1,500,000    több megalapozottságra és koncentrálásra lenne szükség

                                                                    

      800,000    MAGAS VIBRÁCIÓS TARTOMÁNY,
     -500,000    nagy megérzőképesség és érzékenység  és aktivitás, több megalapozottság és                          koncentrálás ajánlott

                                                                    

       500,000    KÖZEPES VIBRÁCIÓS TARTOMÁNY , jó eredmény, a
      -250,000    lélek-test-szellem egyensúlyát mutatja

                                                                       

         70,000    ALACSONY VIBRÁCIÓS TARTOMÁNY,könnyen eléri célját  

      -250,000    növelni kell az energiaszintet, több pihenés javasolt

                                                                       

         10,000    NAGYON ALACSONY VIBRÁCIÓS TARTOMÁNY

                -70,000    növelje érzékenységét és energiaszintjét

Az egyenlő oszlopok jelzik a különböző energiacsatornák harmoniáját és szervezetének minden része azonos frekvencián rezeg. Az

egyenlőtlen oszlopok azt mutatják, hogy az energia alacsony, nincs harmóniában, szervezetének egy része kibillenhetett az egyensúlyából.  Az Ön rezgés tartományát a diagram az alacsony 10.0000-es értéktől a felső 1,500,000-os értékig mutatja ki.

 

 

AZ ÖN AURÁJÁNAK MÉRETE:  A vörös kör jelzi az aura méretét, amely azt mutatja, hogy Ön mekkora energiát sugároz maga köré.

 

NAGY, SZÉLES AURA (75-100) jelenti a nagy és életerős sugárzást, amelyet bizonyos emberek megérezhetnek. Használja különleges képességét és aurájának erejét céljainak és álmainak eléréséhez.

 

KÖZEPES, ÁTLAGOS AURA  (40-75) jelzi erős egyéniségét és sugárzó energiáját. Váltsa valóra céljait még inkább aurájának növelésével és öszpontosítson céljaira.

 

KIS AURA (0-40) alacsony energiával, mások észrevehetik, hogy Ön visszahúzódó vagy kimerült. Próbálja növelni a sugárzást és emelni az aura erejét.


 

AZ ÖN CSAKRA GRAFIKONJA

 

                       

GYÖKÉR       SZEX            ERŐ             SZÍV          TOROK     HARMADIK  KORONA

                                                                                                            SZEM         

 

AZ ÖN AURA-CSAKRA EGYENSÚLYA

 

70 felett Nagyon kiegyensúlyozot, az aura és a   csakrák harmonikus egyensúlyban vannak

40- 70     Átlagos egyensúly, az aura és a csakrák nincsenek teljesen egyensúlyban

0- 40       Nagyon kiegyensúlyozatlan, az aura és a                 csakrák stresszes, alacsony energiájú                 állapotban vannak. Javítsa aurájának és                 csakráinak kondícióját. Több harmóniára                 van szüksége.

Szövegdoboz:  
 

        Magas                                Közepes                             Alacsony               Összefüggések, szervek, mirigyek      Elem, olaj, kristály

GYÖ-KÉR:

Sugárzó, érzéki és szenve-délyes tulajdonságok

Közepesen aktív életstílus, életvitel

Túlélés, balesetek, stressz életviteli jellemzők.

Összhang az életenergiával, fizikai aktivitás-   sal, érzelmi töltéssel, akaraterővel, Izületek
izmok, szív, vér, idegrendszer,
mellékvese

Föld, benzoé, bors, fahéj vetiver pacsuli, Gránát, jáspis, rubin, turmalin

SZEX:

Magas teljesítőképesség, erős érzelmi kifejeződés

Átlagos produktivitás és közepes érzelmi ké-pesség

Alacsony teljesítőképesség, gyenge kreativitás, korláto-zott érzelmi kifejeződés

Összefügg a kreativitással, produktivitás-sal és az életenergia érzelmi kifejezésével.
- belek, lép, emésztő utak, ivarmirigyek

Víz, jázmin, ylang-ylang, narancs, rózsa, szantál

Borostyán, topáz, citrin

ERŐ:

Magas -kreativitás, -intel-lektuális és- elemző gon-dolkodásmód, -vidám, játé-kos tulajdonságok

Közepes -kreativitás, -in---tellektuális és –elemző gondolkodásmód, -játé-kos tulajdonságok

Alacsony -kreativitás, -in-tellektuális, és -elemző gondolkodásmód, -játékos tulajdonságok

Összefügg a személyes erővel, a kreatív és intellektuális gondolatokkal.
-gyomor, hasi idegközpont, máj, mel-lékvese, hasnyálmirigy

Tűz, bergamot, ánizs, zsálya, ciprus, pipitér

Arany avanturin, citrin, sárga jáspis, tigrisszem

SZÍV

Nagyon jó szívű, érzékeny, kedves és kommunikatív tulajdonságok

Közlékenység, kedves és érzékeny tulajdon-ságok

Alacsony szív csakra ener-gia, zárt kommunikatív és kifejező tulajdonságok

Összefügg komunikációval, beszéddel, szo-ciális képességgel.  - szív, tüdő, karok, ke-zek, mellkas, keringés, csecsemőmirigy

Levegő, citrom, szantál, rózsa, narancs, levendula

Smaragd, jáde, rózsakvarc

TO-ROK:

Gondolatok és érzelmek határozott kifejezése, kom-munikatív tulajdonságok

Átlagos érzékenység, kedvesség és kommu-nitatív tulajdonságok

Kiegyensúlyozatlan torok- csakra, korlátozott érzelmi és szóbeli kifejezőképesség

Összefügg: kommunikáció, beszéd, szociá-lis képesség szóbeli és érzelmi kifejezésével. - tűdő, torok, hörgők, hang, pajzsmirigy

Hang/éter, eukaliptusz

Mirha, cickafark, mirtusz

Türkiz, kék achát, lazurit

HAR-MADIK SZEM:

Magas intuitív energia, erős művészi és intuitív tulaj-donságok

Közepes intuitív ener-gia, átlagos művészi és megérzőképesség

Alacsony -intuitív energia, -művészi és -megérző ké-pesség

Összefügg: előérzettel, látással, művészettel és a kreatív gondolatokkal. - szemek,  ideg-rendszer, agy, homlok, agyalapi mirigy

Fény, fenyő, gyömbér, szegfűszeg, rozmaring

Iolit, kék kalcit, tanzanit

KO-RO-

NA

Magas -intuitív energiájú, sugárzó, érzékeny szelle-mi tulajdonságok

Közepes -intuitív ener-giájú, -sugárzó, érzé-keny szellemi tulajdon-ságok

Alacsony -megérző képes-ség, -érzékenység és -intu-itív energia

Összefügg az ösztönös megérző képesség-gel, szellemiséggel, felvilágosodással.
- agy, idegrendszer, fejtető, tobozmirigy

Gondolat / tudás

Tömjén, cédrus, hárs, ibolya, gyanta, jázmin

Ametiszt, kvarc karoit

 

       

 

3 oldal


 

 

 

Az Ön személyes Aura szinei:

 

 

Kérem tekintse át a következő területeket a Aura-Csakra képen.

 

Bal oldalt (Nöi-Yin)

A bal oldalon lévő szín az a szokásos rezgés amely Önben van. Ez az amit belül érez, de valószínűleg nem tud kifejezni.

A fej felett

A feje feletti szín mutatja azt, amit most érez. Visszatükrözi amire Ön gondol, vagy amiben éppen hisz és érzékelteti lelkének pillanatnyi állapotát. 

Jobb oldalt (Férfi-Yang)

A jobb oldalon lévő szin az, ami hagyományosan az energia meglétét fejezi ki, a tulajdonságok valószínűleg láthatók vagy érezhetők mások számára is Ön körül. Ez az, amit a külvilág felé kimutat.
 

Középen (Alap aura szín)

Az Ön legdominánsabb aura színe az, ami testének középpontjában látható. Ez az alap aura szín segít meghatározni az Ön személyiségének típusát és nem változik olyan gyorsan, mint a külső színek.

Sötét, piszkos vagy összetett aura színek

Ön lehet, hogy feszült, fáradt vagy érzelmi problémák tapasztalhatók. Lehet, hogy egy hatalmas növekedés periódusában van és megváltozhatott néhány aura szín visszatükröződése.

Csakrák

Minden egyes csakra alakja, mérete és színének erőssége visszatükrözi a különböző fizikai, érzelmi, szellemi és spirituális állapotait az Ön aurájában.  

 

A szabályos köralakú csakrák egy kiegyensúlyozott energia rendszer mutatnak

A nem köralakú,  elmosódott csakrák energia centrumának kiegyensúlyozatlanságát jelzi. Tehát nézze meg a színét és fényességét valamennyi csakrának a részletesebb elemzéshez.


4 oldal


 

 

 

 

 

 

Aura Szinek Összefoglalása

 

Sötét vörös:            Realitás, alaposság, aktivitás, erős akaraterő, igazi túlélő típus

Vörös:                     Aktivitás, erő, energikusság, életerő, versenyszellem, győztes, erős szexualitás jellemzi, szenvedélyesség   Kapcsolatban áll a keringéssel, szívvel és a fizikai testtel.

Rózsaszin:             Kedvesség, érzékenység, érzékiség, gyöngédség, művészi hajlam,izgatottság

Narancs- Vörös:   Bizalom, erőteljes kreativitás

Narancs:                Kreativitás, termelékenység, felfedező típus ,  bátorság
Kapcsolatban áll a szaporitó szervekkel és az érzelmekkel.

Narancs-Sárga: Analitikus, kreativitás, intelligencia, tudományos érdeklődés, alaposság,            maximalizmus.

Sárga:                   Kreativitás, intelligencia, játékosság, optimizmus, kényelmesség 
Kapcsolatban áll a léppel és az életerővel.

Aranyszinű:        Bölcsesség, önismeret, spiritualitás, intuitiv gondolkodás.

Sárgás-Zöld:      Kommunikáció, őszinteség.

Zöld:                     Tanítói képesség, szociális hajlam, kommunikátor, szereti az embereket az állatokat és a természetet.  Kapcsolatban áll a szívvel és a vesékkel.

Türkiz:                 Gyógyító, érzékenység, békesség, együttérzés.
Kapcsolatban áll az immunrendszerrel

Kék:                       Gondoskodás, érzékenység, kedvesség, segítőkészség, megérzés, szeret másoknak segíteni, Kapcsolatban áll a torokkal és a pajzsmiriggyel.

Indigókék:          Megérzés, érzékenység, hűséges, mély érzelmek
Kapcsolatban áll a harmadik szemmel és az agyalapi miriggyel.

Ibolyakék:          Érzékenység, művészi hajlam, varázslat, természetfeletti képességek, Kapcsolatban áll a koronacsakrával az idegrendszerrel és a tobozmiriggyel.

Levendula:         Képzelőtehetség, jövőbelátás, ábrándozás, átszellemültség

Fehér:                   Spiritualítás, érzékeken túli érzékelés, magasabb tudatosság, átszellemültség


5 oldal


 

 

 

 

JOBB OLDALI DOMINÁNS

 

Testünk jobboldali, férfi aktív felének magasabb energia szintje van, mint a bal, női passzív oldalnak.  Tegyük fel magunknak a következő kérdéseket:

 

Problémát okoz-e érzéseinket, gondolatainkat vagy alkotóképességünket kifejezni?

 

Testünk jobb felében tapasztalunk-e valamilyen betegséget vagy gyengeséget?

 

Tapasztalunk-e erős belső érzéseket vagy indulatokat?

 

 

 

FEJ DOMINÁNS

 

Fejünknél nagyobb rezgést tapasztalunk, mint a testünk más részeinél. Tegyük fel magunknak a következő kérdéseket:

 

Általában sokat gondolkodunk-e vagy csak jelen pillanatban van tele a fejünk?

 

Úgy véljük-e, hogy a gondolkodásunk elkülönül az érzéseinktől?

 

Hogyan tudjuk megteremteni a lelki nyugalmat önmagunkban?

 

 

 

 

STRESSZES / ALACSONY ENERGIA

 

Jelenleg ez egy nagyon stresszes időszak számunkra? Rengeteg változáson megyünk keresztül, vagy túl sok egyidejűleg végzett teendőnk van? Az auránk igen jelentős energiahiányt mutat. Nagyon aktívnak tűnhetünk, de valójában a belső tartalékainkat használjuk fel. Az adrenalin szintünk a magasba szökhet. Itt van a megfelelő idő arra, hogy rendszeresen kikapcsolódjunk mind testi, mind gondolati szinten. Kikapcsolódásképpen menjünk vízpartra, hegyekbe, hogy lazíthassunk és feltöltődhessünk. Érdemes lenne tanácsokat kérni azokról a dolgokról, amelyek segíthetnek nekünk az alkotóképességben, a kiegyensúlyozottságban és a pihenésben.

 

 

 

 

 

6 oldal


 


Személyes

Aura Szín Analízisünk

 

 

 

ZÖLD AZ AURÁBAN

 

A Zöld a fejlődés színe, szerető szívet, kiegyensúlyozott, életerős, vidám természetet tükröz.  Tiszta, élénk Zöld segítőkészséget mutat és erős kötődést az Anyatermészethez. Gazdag smaragd árnyalatok gyógyító képességre, humánus természetre utalnak.

 

Sötét, zavaros Zöld földhözragadt, merev személyiséget jelez, akinek gyógyulásra van szüksége. A Zöld szín kapcsolódik a Negyedik, vagy Szív Csakrához, tüdőhöz, immunrendszerhez, légutakhoz.

 

 

Családi, baráti kapcsolataink teljesek?

 

Van-e hozzánk közelálló személy, akivel megosztjuk gondolatainkat és érzéseinket?

 

Bízunk önmagunkban?

 

Nyitottak vagyunk-e a változásokra az életünkben?

 

Kapcsolatban vagyunk-e a természettel, emberekkel, gyermekekkel vagy állatokkal?

 

Jelenlegi életünk biztonságos, harmonikus és kiegyensúlyozott?

 

Érzelmeinket pozitívan, egészséges módon fejezzük ki?

 

 

INDIGÓKÉK A FEJ KÖRÜL

 

Élénk Indigókék azt jelzi, hogy gondolkodásunk és kommunikációnk világos, pontos és erőteljes intuícióval rendelkezünk. Óvatosan nyilvánulunk meg, miután biztonságban, és megértésben érezzük magunkat. Kiváló tanítói és békítő képességeink vannak. Fontos számunkra belső spirituális életünk, jó művészi és esztétikai érzékkel vagyunk megáldva.  Élénk, mély Indigókék szolgálatkészségünket mutatja. Elhivatottságot érezhetünk humanitárius vagy gyógyító foglalkozással kapcsolatban. Sötét, zavaros Indigókék mutatja a személyiségünk és energiánk visszavonulását. Befelé fordulónak, félreértettnek érezhetjük magunkat, nem akarunk foglalkozni a világgal.

 

 

 

7 oldal


 

 

INDIGÓKÉK  A BAL OLDALON

 

Élénk, ragyogó Indigókék áramlik az aurába mely azt mutatja, hogy harmónia és béke érkezik életünkbe. Mély belső érzéseink vannak, melyeket meg kellene osztanunk másokkal. Próbáljuk körülvenni magunkat olyan emberekkel, akik megértik életfelfogásunkat és részesülnek gyógyító jelenlétünkből. Erősen lojálisak vagyunk, tisztán gondolkodunk és hatalmas intuitív energiával, rendelkezünk. Sötét, zavaros Indigókék gátlásos gondolkodást jelez, valamint visszavonulás és az energiák feltöltésének szükségét. Mély belső érzéseinket túlzott elővigyázatossággal és zárkózottsággal próbáljuk megóvni. Félreértettnek és csapdába esettnek érezhetjük magunkat.

 

KÉK A JOBB OLDALON

 

Világos, élénk Kék a belső bizonyosságot, önbizalmat mutat, valamint benső kapcsolatot a Természetfelettivel, melyet személyiségünk külsőleg is megnyilvánít. Nyugodt pontja vagyunk bármilyen társaságnak, békét, hitet és reményt sugározva. Mélyebb élénk Kék tanítói képességet jelez, és azt mutatja, hogy könnyedén képesek vagyunk ötletek, elképzelések közlésére.  Sötét, zavaros Kék bizonytalanságot, boldogtalanságot mutat. Energiánk gyenge lehet, és túlságosan befelé fordulhatunk. Depressziósak lehetünk, és úgy érezhetjük semmi sem megfelelő.

 

ZÖLD A BAL OLDALON

 

Tiszta, élénk és telt Zöld azt mutatja, hogy bensőnk nyugodt, kiegyensúlyozott. Összhangban vagyunk világunkkal és készen állunk valami újra. A változás és növekedés energiája tölti fel auránkat. Sötét, zavaros Zöld túlzott érzékenységet, és könnyen sérthető önérzetet jelez. Visszahúzódóak, depressziósak lehetünk. Intenzív érzelmi energiák áramlanak auránkba. Alkalmazzunk meditatív gyakorlatokat és találjunk egy lelkiismeretes barátot, akivel megoszthatjuk érzéseinket.

 

ZÖLD A JOBB OLDALON

 

Tiszta, élénk Zöld nyíltszívű, barátságos viselkedésünket és kedves természetünket jelzi. Szinte mindenkivel kijövünk, tiszta, gyengéd gyógyító energiát sugárzunk, vonzzuk a pozitív helyzeteket, mint egy erős mágnes. Szeretünk kommunikálni és átadni ötleteinket. Előítélet nélkül, lelkiismeretből mondjuk az igazat. Sötét, zavaros Zöld zárt, nehezen nyíló természetet mutat, több aggodalommal maga, mint mások iránt. Nehézséget okozhat határokat szabni és emiatt, gyakran túlterhelve érezzük magunkat. Immunrendszerünk megviselt lehet a befelé gyűrűző stressz következtében, ezért minden szinten szükség van a gyógyulásra.

 

 

ZÖLD A SZÍV KÖRÜL

 

Tiszta, élénk Zöld azt mutatja, hogy szívünk kiegyensúlyozott, békét és harmóniát sugároz.  Melegséget, megértést sugárzunk, mások kellemesen érzik magukat társaságunkban. A telt smaragdzöld jelzi szívünkből áradó szeretetet és szinte természetfeletti belső egyensúlyunkat, melyet igyekszünk megosztani másokkal. Sötét, zavaros Zöld blokkolt szívenergiára és személyes gyógyulás szükségére utal. Nagyfokú érzelmek halmozódhattak fel szívünkben, melynek következtében kapcsolataink feszültek lehetnek.

 

8 oldal


 


 

ZÖLD SZEMÉLYISÉG

 

A következő kifejezések és jellemző szavak a ZÖLD személyiséghez kapcsolódnak:

 

Terület                     Meghatározás                                                                                                .

 

Fizikum                    Kiegyensúlyozott test/elme/lélek, tudatosság, egészség, testmozgás szüksége, fizikai aktivitás.

 

Érzelem                    Elégedettség, harmónia, egyensúly, nyitott, barátságos, érzelmek természetes kifejezése, erős kötődések, tudatos biztonság.

 

Mentalitás                 Gyors, részletes, beszédes, magas eszmék és elvárások, gondolatok kifejezése, könnyen beleun dolgokba, konzervatív.

 

Szellemiség               A természet egyenlő Istennel, harmónia, egyensúly.

 

Motiváció                  Egyensúly, béke és harmónia megteremtése, tanítás és kommunikáció szüksége.

 

Küldetés/Látomás     A harmonikus, kiegyensúlyozott élet élvezete, önkifejezés.

 

Fejlődés                    A növekedés természetes menete, személyes evolúció, küldetés megtalálása.

 

Testmozgás               Úszás, tánc, jóga, lovaglás, labdajátékok.

 

Feltöltődés                Szüksége van a természetre a kikapcsolódáshoz, kirándulni az erdőben, sétálni a parkban, állatokkal játszani, táncolni, sokat beszélni, pihenni.   

 

Kommunikáció         Gyors, könnyed kommunikáció, tanítói véna, szereti megosztani másokkal gondolatait, érzéseit.

 

Magatartás, Reakció   Könnyen nyíló, derűs természet, babonás.

 

Kapcsolatok              Családközpontú, mélyenszántó kapcsolatok, széles baráti kör.

 

Társaság, Barátok    Nagyon társasági, állandóan szüksége van kommunikálni, emberek közt forogni.

 

Szex, Intimitás          Természetes, eleven, szeretetteljes, ragaszkodó.

 

Pénz                          Amit a pénz jelent: a luxus, ruhák, ajándékok, vakáció, biztonság. Könnyedén elkölti.

 

Siker                         A harmonikus élet fontosabb, mint az ambíciók.

                                   

Foglalkozás              Szükséges, hogy emberek vegyék körül, született tanár és előadó.

 

Karrier                     Tanár, orvos, pszichológus, tanácsadó, minden természettel és állatokkal       kapcsolatos  hivatás érdekli.

 

 

9 oldal


 

 

 

Elme/Test

 

 A kékek a legtörődőbb, leggondoskodóbb és legvédelmezőbb személyiségek a színtartományban. A szívükből élnek és az érzéseikből. Életcéljuk mások szolgálása, segítése és szeretete. Azt tanítják az emberiségnek, hogy szeretet nélkül semmi sem számít. A kékek azért vannak ezen a bolygón, hogy az emberiséget szolgálják.

Az őszinte kék személyiség megadást, odaadást, elkötelezettséget, tradíciót és tartós értékeket képviselik. A kékek introvertáltak, barátságosak, szeretők és szívélyesek.

 

A kékek motivációja a mások szolgálása és segítése, hogy szeretetet, figyelmet és gyengédséget kapjanak. Az ötleteket és fogalmakat inkább érzéseik és intuícióik alapján dolgozzák fel, mint mentális szempontból. Ennek eredményeképpen a kékek nem érzik jól magukat, ha nagyon intellektuális témákat vitatnak meg.

A mai társadalomban az intuíció és az érzelmes viselkedés nem olyan elfogadott, mint az intellektuális gondolkodás vagy a tények megvitatása. De a kékek számára nincsenek valós tények. Hajlamosak sokkal inkább érzéseik és intuícióik alapján tevékenykedni és reagálni.

 

A kékeknek belső tudásuk és bölcsességük van, és tudják és érzik, hogy mi a helyes, a nélkül, hogy tényekre vagy adatokra lenne szükségük az igazolásukra. Abban a pillanatban, amikor belül lecsendesednek, egy belső hangot vagy vezetőt észlelnek vagy hallanak, mely megmondja nekik mi a teendő. Könnyedén ráhangolódnak másokra és pontosan érzik, mi történik.

 

A kékek a legérzelmesebbek az összes színszemélyiség közül. Gyakran érzik elveszve magukat, ha nincs lehetőségük utat vágni mély érzéseik sűrű dzsungelében. A kékek számára a belső életről folytatott beszélgetés a barátokkal, a naplóírás vagy egyszerűen a csendben maradás tartoznak azok közé a tevékenységek közé, melyek segíthetnek intenzív érzéseiket megnyugtatni.

 

A kékek jobban foglalkoznak másokkal, mint magukkal. Született gondozók és anyák. Emlékeznek mások születésnapjára és aggódnak a betegekért, és mindig van egy válluk, melyen mások kisírhatják magukat. Született tanácsadók, gondozók és nővérek. Sokan szeretnek kékekkel lenni, mert szeretetet, elfogadást és megbocsátást sugároznak.

A kékek könnyen sírnak és az érzéseiket, örömüket, bánatukat, szomorúságukat és boldogságukat könnyeiken keresztül engedik ki. A többi színszemélyiségnek gyakran okoz problémát megérteni a kékek erőteljes érzelmességét. Mindazonáltal, ez az érzelmi mélység kölcsönzi nekik a melegségre, szimpatikusságra és védelmezőségre való képességet.


 

 

A kékek legnagyobb ajándékai a képességük a 'korlátlan szeretet' adására, intuíciójuk, és 'belső tudásuk'. Történjen bármi, a kékek mindig megbocsátanak. Gyakran 'túl kedvesnek' tartják őket, és ebből kifolyólag rendszeresen előnyüket veszik.

A kékek elfogadják mások hatalmát, bármilyen ellenállás nélkül. Könnyedén fogadják a parancsokat és rendeleteket és hajlandóak bármit megtenni, hogy kövessék a megadott irányt. Nem csoda, hogy az emberek rendszeresen veszik hasznukat a kékeknek. E hozzáállásuk és meggyőződésük eredményeképpen gyakran találják magukat védtelen helyzetekben. A kékek gyakran tesznek ilyen kijelentéseket: 'Nem vagyok felelős a helyzetért.','Mit tehetnék?' vagy 'Olyan védtelennek érzem magam'. El kell jutniuk odáig, hogy megértsék, ők a saját autoritásuk.

 

A kékek elsősorban mások gondjaira összpontosítanak. Élvezik hallgatni mások problémáit, és képesek megérteni és elfogadni bármit, amin mások keresztülmennek. Mivel ilyen sok időt töltenek mások problémáival, néha elfelejtenek a sajátjaik után nézni. A kékek számára a legfontosabb téma, hogy több időt töltsenek saját személyes növekedésükön való munkálkodással.

Bármely kék személy számára a legnagyobb kihívás 'NEMET' mondani. Alapvető félelmük, hogy mások ellökik, visszautasítják vagy nem szeretik többé őket. Félelmük, hogy megsérthetik mások érzelmeit, a megbántástól való saját félelmüket tükrözi. Fel kell ismerniük az ön-szeretet hatalmas előnyeit és meg kell érteniük is, hogy a 'nem' nem ugyanazt jelenti, mint a 'nem szeretlek'. Meg kell találniuk határaikat és korlátaikat másokkal szemben, mert hajlamosak megengedni barátaiknak és idegeneknek is, hogy belépjenek energiamezejükbe, anélkül, hogy megfelelő védelmük lenne.

 

Néha a kékek még fel is veszik mások energiáit és tulajdonságait. Ez különösen akkor történhet meg, amikor nővéri vagy gondozói minőségben segítenek vagy gondoznak másokat. Ez olyan mértékig megtörténhet, hogy valóban átveszik mások betegségét vagy problémáit.

Fel kell ismerniük, és el kell fogadniuk, hogy szeretik őket. Érzékenységük és mély érzéseik miatt könnyen fájdalmat lehet nekik okozni. Szeretnék, ha szeretnék és elfogadnák őket, és gyakran bármit megtesznek, hogy egy kis figyelmet és szeretetet kapjanak.

 

A kékek gondolkodásukban pontosak és világosak. Mentális szempontból általában békés és nyugodt elmeállapotban vannak. Jobban összpontosítanak saját értéseikre és érzelmeikre, mint gondolataikra. Érzik saját és mások gondolatait. Másrészt nehéz számukra érzékeléseiket részletes, elemző nyelvezetben megfogalmazni.

A kékek nem szeretik a fizikai aktivitást vagy munkát. Ezen érzékeny lények számára a fizikai világ gyakran túl hangosnak, brutálisnak és nyersnek tűnik. Jobban szeretnek saját érzelmi világukban élni.

 

 

10 oldal


 

 

Élvezik az olyan sportokat, amelyeket barátaikkal vagy a családjukkal gyakorolhatnak. Ezek olyan tevékenységeket tartalmaznak, mint a séta, úszás vagy egyszerű labdajátékok. Mivel nem nagyon aktívak fizikailag, és mivel a kék az expanzió és szélesség színe, könnyen szednek fel túlsúlyt.

Ha egy kék nem él harmóniában drámai és lebírhatatlan lehet, állandóan keresve valakit a szeretetre. Önmagukat áldozatokként látják, és befolyásolóak lehetnek és önsajnálattal telik. Azt a meggyőződést élik, hogy: 'Szeretetet kell adnom, hogy értékesnek érezhessem magam és viszont szeressenek.' A kék személyiségek rendszeresen tehetnek ilyen kijelentéseket, mint: 'Ha valóban szeret, akkor…' vagy, 'Soha nem fogja elfelejteni a születésnapomat, mert én sem felejtem el soha az övét.' Vagy, 'Miért teszi ezt velem?'

 

Az erejük-hagyott kékek úgy gondolják, az élet, úgy tűnik, rosszul bánik velük, és hogy bizonyos körülmények áldozatai. Depressziókkal, önmaguk mártírnak látásával, önsajnálattal teli életet élnek. Önbizalmuk hiánya és az értéktelenség érzete következtében gyakran megkérdőjelezik, hogy valóban és őszintén szeretik-e őket. Ha százszor mondják nekik, hogy szeretik őket, és csak egyszer kritizálják valami miatt, akkor a kritikát évekre megjegyzi.

 

A kiegyensúlyozatlan kékek minden, a világegyetem történelme során elkövetett hibáért felelősnek érzik magukat. Mindent személyesen vesznek, és ezerszer bocsánatot kérnek, még ha nem is volt közük a dologhoz.

Kiegészítendő, hogy jó segítők adók és tanárok, a kékeke nagyon spirituális személyiségek. Hisznek egy Istenben, egy magasabb hatalomban a világegyetemben. Nem tudnának élni a spiritualitás és azon meggyőződés nélkül, hogy van egy magasabb cél az életben. A kékek számára különösen fontos, hogy jó, szerető és spirituális életet éljenek. A spiritualitás azt jelenti, hogy nap mint nap ezzel a belső vezetővel és intuícióval élnek, mely a kékeket az igazsághoz és szeretethez kapcsolja. Hatalmas a hitük, meggyőződésük és bizalmuk Istenben. Rossz időkben képesek hatalmas belső forrásukhoz kapcsolódni, így folytathatják mások megsegítését és támogatását. Szeretnek templomokba látogatni vagy más spirituális erőpontokhoz, hogy belső elemüket feltöltsék.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 oldal


 

 

Társadalmi élet

A kékek élvezik, ha állandóan emberek körül lehetnek. Nagyon társaságiak, a tökéletes gondviselők és segítők, mindig érdeklik és foglalkoztatják őket mások szükségletei. Ezek a vonások teszik lehetővé számukra, hogy szeretők legyenek és családjukat vagy a barátaikat szolgálják. A kékeket a társadalom minden területén találhatunk, ahol csak szükség van szolgálatra és támogatásra.

A legnagyobb ajándék e szerető személyiségek számára, ha segíthetik és támogathatják családjukat és barátaikat. Családcentrikus emberek, akik szeretnek a partnerükkel, gyerekeikkel vagy barátaikkal lenni. Pikniket tervezni, finom ételeket készíteni, semmi sem tűnik túl soknak, ha élvezik és elismerik. A kékeknek életre szóló barátaik vannak. Ha egyszer már nagyon kedvelnek valakit, akkor nem fogják elfelejteni, még ha nincs is szoros személyes kapcsolatuk többé. Leveleket írnak, születésnapi lapokat küldenek vagy más okokat keresnek szeretetük és megbecsülésük kommunikálására.

A kékek a női vagy anya-alakot képviseli társadalmunkban. Sajnos ezt az aspektust gyakran nem ismerik el úgy, ahogy a férfias, termelékeny, aktív részt. Amíg a kékeket elismerik és szeretik, addig hajlandóak másokat segítő és ápoló szolgálatot végezni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 oldal


 

 

Kapcsolatok és intimitás

A kék életének legfontosabb oldala az egészséges, harmonikus kapcsolatban való élet. A kékek azt akarják, hogy szeressék és elismerjék őket. Csodálatos társak, mert szeretnek gondoskodni és támogatni szeretteiket. Mindent megtesznek, hogy boldog és harmonikus családi életet teremtsenek. Gyakran elvárják a partnerüktől, hogy viszonozza szerelmüket és ugyanolyan gondoskodóak és támogatóak legyenek. Meg kell, hogy értsék, hogy más színszemélyiségek esetleg nem értik meg azt az erős érzelmi mélységet, mellyel rendelkeznek és különbözik az érzelmi és mentális viselkedésük is.

A kékek házasok akarnak lenni és szerető, szilárd családi egységekben élni. A szeretet és gyengédség sokkal fontosabb számukra, mint a szex és a szenvedély. A csókolózás, összebújás és a partner gyengédségének és érzelmi szeretetének érzése sokkal fontosabb, mint a szexuális izgalom és stimuláció. A szexualitás egy mély, érzelmi és spirituális tapasztalat és erős kötést teremt a szerelmesek között.

A kékek lojálisak és monogámak. Tudatában kell lenniük, hogy ha túl követelőzők érzelmileg a partnerükkel, ellökhetik őket maguktól. Diszharmonikus kapcsolatokban nehezükre esik elengedni. Ez a bizonyos szó: 'elengedni', kulcsszó minden kék számára. A kékek szeretik a mélyvörösek erejét, a sárga-barnák biztonságát és a mélyzöldek függetlenségét. De meg kell bizonyosodniuk, hogy nem használják ki őket, és hogy kapcsolatuk érzékenységen és szereteten alapul.

A narancsok és a kékek a színtartomány ellentétes felein vannak, és ezért rettentő sokat tanulhatnak egymástól. A kékekkel kapcsolatban lévő kékek túl érzelmesek lehetnek, miközben egyiküknek sincs meg az ereje, hogy vezessen és inspiráljon. A kékek szeretik a lilák és levendulák szenvedélyét és spiritualitását. A fehérek és kékek jó kapcsolatának Isten és a spiritualitás az alapja.

A kék személyisége két legfontosabb célja a spiritualitás és a kapcsolatok. Ha mindkét aspektus egyensúlyban van, békés, boldog és elégedett életet fognak élni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 oldal


 

 

Karrier és pénzügyek

 

A kék személyiséget nem igazán érdekli a pénz. Az érzelmi és spirituális értékek sokkalta fontosabbak és sokkal nagyobb szerepet játszanak az életükben. Óvatosak a pénzzel és inkább konzervatív a megközelítésük. Biztosítaniuk kell a fedezetet minden kiadásukra és igényükre és általában nem vállalnak pénzügyi kockázatokat.

 

A kékek született nővérek, gondozók, tanácsadók és terapeuták. Továbbá született hallgatók és könnyedén ráhangolódnak mások érzéseire és gondolataira.

Ha a kékek olyan foglalkozásot választanak, amely nem kínálja ezeket a lehetőségeket, akkor is úgy ismerik: a 'kedves, jó személy a sarokban'. Ők lennének azok a személyek, akikhez mennénk ha bármilyen problémánk van, vagy szeretnénk bármilyen érzelmi zavartól megszabadulni.

 

A múltban a kékeket főleg a privát vagy társadalmi foglalkozásokban vagy otthonukban, anyákként vagy háziasszonyokként találhattuk meg. Az elmúlt néhány évtizedben több lehetőség vált elérhetővé és a kékek elkezdték kiterjeszteni üzleti ötleteiket és karrierjüket. Nem nagyon ambiciózusak, de lojálisak, támogatóak és csapatközpontúak. Mind csapatszellemükkel, mind példákkal vezetnek.

Megmutatják másoknak, hogy együtt dolgozni, és egy támogató környezetet létrehozni lehetővé teszi a csoport számára, hogy sokkal jobb eredményeket érjenek el. 'Az egész több mint részeinek összege'; ez tökéletesen érthető a kék személyiségeknek.

 

A kékek problémáikat úgy oldják meg, hogy békések, magukba néznek és a megfelelő kérdéseket teszik fel. Meg kell tanulniuk hallgatni és bízni intuíciójukban, belső hangjukban, és azután foglalkozni a helyzettel. Erős intuíciójuk és belső tudásuk miatt a kékek általában tudják, mit kellene tenniük. Legfőbb problémájuk a cselekvés és a változások megtétele. A legnagyobb kihívás a kékek számára a régi szokások és minták elengedése és új szituációk nyitott megragadása.

 

A kékeknek időre van szükségük a döntéshez. Nem olyan gyorsak és élesek, mint a zöldek vagy olyan részletesek, mint a sárga-barnák. De intuíciójukon keresztül képesek érvényes és hosszan tartó döntéseket hozni, melyek nem csak önmaguk, hanem az egész csoport vagy társadalom számára értékesek. Abban a pillanatban, amikor a kékek hallgatnak intuíciójukra és cselekedne, óriási növekedést tesznek és szerető és gondoskodó életenergiájukat kiszélesítik az emberiség szolgálatára.

A kékek jó hallgatók és képesek mások belső világára hangolódni. Erős intuíciójuk és gyógyító erejük van. Ezért találhatók gyakran olyan szakmákban, melyekben segítőek, gondoskodóak vagy támogatóak lehetnek.

A tipikus 'kék' foglalkozások: nővér, gondozó / ápoló, pap, apáca, háziasszony, anya, gyermekgondozó, szolgálati személyzet, szociális munkás, tanácsadó, tanár, terapeuta, gyógyító, titkár, könyvelő, személyi menedzser és önkéntes.


 

 

 

 

 

 

 

14 oldal


 

 

Egészség, jó közérzet és növekedés

Ahhoz, hogy összpontosulttá váljanak, a kékeknek meg kell tanulniuk az önmaguk szeretetének nehéz leckéjét. Ha túl tudnak lépni legnagyobb félelmükön, attól, hogy nem szeretik és az egyedülléttől, mély érzéseiket ki tudják fejezni szabadon, és azután egy együtt érző, boldog és kielégítő életet élnek.

 

A kékek számára fontos, hogy felállítsák saját határaikat, és világos döntéseket hozzanak. Meg kell tanulniuk 'nemet' mondani, ha úgy érzik, hogy 'nemre' van szükségük. Személyes erejükkel kapcsolatba lépve és azután annak alkalmazása, lehetővé teszi számukra, hogy céljaikat elérjék és még több szeretetet adjanak.

A kékeknek meg kell teremteniük saját békés és harmonikus környezetüket. Aktív és akaratlagos döntést kell hozniuk arról, hogy mely embereket szeretnék barátaikként, és milyen magán- és munkahelyi környezetet fogadnak el.

 

A kékeknek sok időre van szükségük saját maguk számára. Szeretnek csendes légkörben lenni, harmonikus zenét hallgatni, vagy csak üldögélni egy békés szobában. Az egyedüllét ellazító és lehetővé teszi számukra, hogy magukba forduljanak. A kékek számára fontos tevékenység a béke és csönd megjelenések engedése ahhoz, hogy megtalálják életcéljukat.

A meditáció és az ima a legfontosabb és erőteljes eszközök, melyeket a belső béke eléréséhez használhatnak és a boldogság, hogy feltöltsék saját életenergia elemeiket. A templomlátogatás vagy egy meditációs foglalkozás kitűnő módok hasonló gondolkodású emberekkel való találkozásra és egy spirituális életmóddal való kapcsolatba kerülésre.

 

A kékeknek folyamatosan tudatában kell lenniük érzékeny és erőteljes érzelmi rendszerüknek. Ha megértik az elme/test kapcsolatukat, az segíteni fog nekik egészségesnek és erősnek maradni.

Ha a kékeknek kérdésük van vagy szeretnének megoldani egy problémát, csendesnek kell lenniük, összpontosítva kell maradniuk, és befelé kell fordulniuk. Ha ebben a békés elmeállapotban tesznek fel egy kérdést, a válasz azonnali érzését fogják hallani belül. A kékek számára nem csak az a kihívás, hogy hallgassanak és bízzanak belső hangjukban, hanem az is, hogy abból kifolyólag cselekedjenek és megéljék belső tudásukat a valós világban.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 oldal